Odstraněný přechod přes Kbelskou

7
Please sign in to vote.

Added by Vratislav

Přechod přes Kbelskou na prodloužení Mochovské byl nahrazen místem pro přecházení. To samo o sobě není problém (křížení je díky dávkování dopravy sousedními světelnými křižovatkami celkem OK). Hrozí ale, že při připravovaném zahloubení Kbelské zde příčná vazby zanikne zcela, v projektu zde není lávka. Zrušení přechodu vypadá jako "dělostřelecká příprava," nebude-li zde přechod, nebude zjevný důvod mít zde lávku.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top