neupravený chodník

Please sign in to vote.

Added by Jirka L.

neupravená zeleň na chodníku pro cyklisty a chodce, stromy a keře zásadně zasahují do cyklostezky.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top