Things tagged 'cyklostezka'

limited to the area of Praha 14:

10 issues found for 'cyklostezka':

 • Odstranění ztraceného spádu, stezka do Zelenče

  Created by Václav Kříž // 2 threads

  Stezka nebyla postavena nejšťastnějším způsobem. Je na kopeček prudší než bylo nutné a poté o několik metrů ztraceného spádu klesá. To snižuje její využití pro část obyvatel (starší, méně fyzicky zdatní) a určitý typ cest (zvlášť pro pravidelné dojíždění ze Zelenče na cesty delší než 5 km, pro které může stezka sloužit). Přitom stačilo při stavbě stezky udělat terénní úpravy, aby vedla směrově i výškově přimknutá k silnici. Proto navrhuji, až se bude chystat (odhaduji v letech 2025-2040) rekonstrukce silnice nebo stezky, udělat takové úpravy aby stezka vedla směrově i výškově přimknutá k silnici.


  Edit 12/2019: Jistě, postavit jde ledasco. Jako člověk pracující od roku 2015 pro úřady MČ a později pak TSK si myslím, že případné úsilí insiderů pro získání nového územního rozhodnutí či stavebního povolení pro změnu výškového+směrového vedení stezky, je lepší věnovat realizaci dalších chybějících pěších a cyklistických spojení (např. výstavbě cyklostezek, vyznačení cyklopruhů, cykloobousměrek, cyklotras). Beru svůj podnět zpět a dávám ho jako inspiraci k prověření pro případy výstavby jiných cyklostezek/lávek jinde. Díky.

  Please sign in to vote.
 • Částečně vyřešené: Vyrovnání spojky A43 k vozovně Hloubětín

  Created by rtc // 1 thread

  Tento úsek býv. trati zůstal po odstranění kolejnic neupravený, především tu zůstaly pražce zarůstající keři, což podstatně znepříjemňuje průjezd. Jakožto jeden z mála bezbariérových nájezdů na A26 z Hloubětína/Mochovské by si tento zasloužil vyrovnat, tj. vytrhat pražce a vysypat štěrkem.

  Please sign in to vote.
 • Zarostlá pěšinka Kyje-Malešice

  Created by olga // 1 thread

  Jedná se o doporučenou trasu, kterou lze objet frekventovanou Českobrodskou či Průmyslovou. Užitečná zkratka mezi Prahou 14 a 10.
  Aktuálně je zarostlá tolik, že téměř nelze projet. Tuto spojnici cyklisté potřebují, protože právě třeba po Českobrodské si sotvakdo troufne. Dle http://www.katastr2.cz/ patří sice část pozemků pod pěšinkou Praze, ale větší části patří vždy více soukromým vlastníkům.
  Navrhuji vysekat a do několika let postavit osvětlenou stezku. Les může být využit jako rekreační oblast.

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka ulice Bystrá + dálniční přejezd

  Created by Petr Křemen // 1 thread

  Je třeba zajistit bezpečný průjezd po této - ve špičce frekventované - komunikaci.

  Diskutoval jsem s Ing. Šebestíkem možnost vytvoření zóny cyklo+peší po celé délce vč. dálničního přejezdu. Slíbil řešit v blízké době s PČR.

  Please sign in to vote.
 • Lávka přes železniční zastávku Rajská zahrada i pro cyklisty

  Created by Vratislav // 1 thread

  Součástí stavby připravované železniční zastávky Rajská zahrada je lávka od stezky A26 přes Chlumeckou a železniční trať. Bylo by velmi žádoucí, kdyby připravované lávky byly použítelné i pro jízdu na kole - pro napojení Hutí na trasu A26 namísto frekventovaného mostu z Jordánské. To ale stávající koncept rozhodně neumožňuje.

  Please sign in to vote.
 • Propojení Praha14-Praha20

  Created by RadkaH // 1 thread

  Dobrý den. Jsem si vědoma, že navrhuji ne zrovna jednoduchý projekt. Jedná se o propojení dvou sousedních městských částí Praha 14 a Praha 20 zřízením nové cyklostezky (přeložením stávající 0035) v oblasti podél železniční tratě Praha Vysočany-Praha Horní Počernice v úseku od současné cyklotrasy A44 a dále přes rychlostní silnici R10 Novopackou do Chval. Myslím, že by tak došlo k mnohem přívětivějšímu propojení než je současný labyrint trasy 0035 v oblasti Bus terminálu Černý most a okolí-je zde mnoho bariér typu přejezdy obrubníků,kličkování mezi najíždějícími autobusy,kolize s chodci apod. Dle jistých informací plánuje SŽDC modernizaci této žel.trati včetně zrenovování mostu nad R10. Jako příklad by mohl sloužit žel.most na trati Praha-Beroun v úseku Černošice-Všenory, kde slouží nejen cyklistům po boku mostu lávka.Došlo by tak ke kýženému bezpečnému oddělení cyklodopravy od automobilové ve velmi dopravně zatížené oblasti Černý most, která se výstavbou dalších obchodů a obřích parkovišť stále více zatěžuje, a není zde klidněji ani o víkendech (do CČM dojíždí tisíce mimopražských aut za nákupy neustále). Na obou koncích je pak dobrá návaznost na již fungující cyklotrasy, v Kyjích A44 a A26, ve Chvalech A257, které již vedou do rekreačně příjemnějších lokalit Prahy a okolí.

  Please sign in to vote.
 • Cyklistický podjezd pod dálnicí a propojení A257 s A44

  Created by Petr Křemen // 0 threads

  Plánovaná stavba podjezdu Robotnice, viz http://www.ko-ka.cz/cz/dopravni_podjezd_robotnice_d.asp.

  Diskutoval jsem s Ing. Šebestíkem (MČ Praha 20) nutnost využití této stavby pro propojení A44 a A257. Možné problémy s pozemky CČM. Přislíbil zahrnout do projektu cyklostezku pod dálnicí. Je třeba koordinovat s MČ Praha 14 s ohledem na napojeni na A44.

  Please sign in to vote.

181 threads found for 'cyklostezka':

No library items found for 'cyklostezka'.

No planning applications found for 'cyklostezka'.

Spinner Please wait…
Back to top